System rozpoznawania tablic rejestracyjnych SOFTRA

SOFTRA system rozpoznawania tablic rejestracyjnych lpr

System automatycznie rozpoznaje tablicę rejestracyjną pojazdu i przetwarza tę
informację dla wcześniej zaprogramowanych działań: zapisuje tablicę rejestracyjną w
bazie danych, otwiera szlaban drogowy, jeśli pojazd ma zezwolenie na wjazd, liczy czas
parkowania do celów płatności.

Jest to szybko rozprzestrzeniająca się technologia używana do zarządzania dostępem
do parkingów, do płatnego parkowania oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa
nieruchomości.

O produkcie

ZALETY SYSTEMU LPR

Łatwe procedury
System firmy Softra upraszcza i przyspiesza dostęp do parkingu i procedury zarządzania.

Tylko jeden system
System firmy Softra zastępuje kilka różnych technologii dostępu do parkingu, na przykład bilety i karty RFID.

Przyczynia się do rozwoju firmy
System Softra zmniejsza koszty zarządzania parkingiem, powoduje też wzrost zadowolenia klientów, co przekłada się na wzrost wartości firmy.

Wygoda dla kierowców
Modułowa struktura systemu firmy Softra pozwala klientowi wybrać i zapłacić tylko za dokładnie taką funkcjonalność, jaka jest mu potrzebna. Bez ukrytych kosztów. Różne części systemu można nabyć na zasadach CAPEX (wydatków kapitałowych) lub OPEX (kosztów operacyjnych).

SOFTRA system LPR

GŁÓWNE FUNKCJONALNOŚCI

Zarządzanie klientami krótkoterminowymi
Godziny wjazdu i wyjazdu, długość czasu parkowania, filtrowanie według tablic rejestracyjnych, czarna lista.

Płatny parking
Zarządzanie taryfami, przypisanie taryf do różnych grup tablic
rejestracyjnych, zdalne zarządzanie zautomatyzowanymi stacjami płatniczymi, moduł POS, automatyczne generowanie faktur.

Statystyki
Według poszczególnych tablic rejestracyjnych lub grup tablic rejestracyjnych, według określonej długości czasu, średnia długość czasu parkowania, łączna liczba zaparkowanych samochodów, liczba samochodów według różnych
długości czasu parkowania itp.

Zarządzanie systemem i użytkownikami
Zarządzanie głównymi parametrami systemu, tworzenie i usuwanie użytkowników systemu z różnymi rolami (uprawnienia
użytkownika), ustawianie alarmów systemowych.

Sterowanie silnikiem i kamerami systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR)
Rozpoznawanie znaków łacińskich, arabskich, chińskich, koreańskich i cyrylicy. Automatyczne dostosowanie kamer do warunków otoczenia.

Zdalne zarządzanie parkingiem i sterowanie komponentami
Miejsca parkingowe łącznie / zajęte / puste, szlabany drogowe, ekrany informacyjne,
sygnalizacja świetlna itp. Podgląd na żywo z kamer LPR. Zarządzanie wieloma parkingami
z konta jednego użytkownika.

Zapisy zdarzeń typu wjazd i wyjazd z bazą danych zdjęć
W tym szerokie możliwości filtrowania, raportowania i eksportowania danych.

Zarządzanie długoterminowymi długoterminowymi
Grupowanie tablic rejestracyjnych, różne uprawnienia dla różnych grup, miejsca parkingowe i ograniczenia czasowe, rozliczanie czasu parkowania, możliwość samodzielnego zarządzania własną flotą pojazdów przez każdego długoterminowego klienta.

<< wróć do katalogu
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner