System płatnego parkowania PARKautomatik

Główną zaletą systemu parkingowego PARKautomatik jest wykorzystanie odczytu tablic rejestracyjnych do:

 • zarządzania dostępem do parkingu,
 • naliczania opłat za parkowanie,
 • sterowania urządzeniami wykonawczymi, takimi jak szlabany, bramy automatyczne, słupki parkingowe lub inne urządzenia sterowane elektrycznie.

Dzięki powyższej funkcjonalności możliwe jest wyeliminowanie dodatkowych urządzeń, takich jak bileterki, skanery, bilety, piloty, czytniki kart, klawiatury, a także fizycznego, lokalnego nadzoru nad obiektem przez pracownika – portiera. Z tego powodu system PARKautomatik nadaje się do zastosowania nawet w wąskich przejazdach, gdzie niemożliwe jest wybudowanie tradycyjnej wysepki na potrzeby bileterki i skanera

O produkcie

ODCZYT TABLIC REJESTRACYJNYCH

Dzięki powyższej funkcjonalności możliwe jest wyeliminowanie dodatkowych urządzeń, takich jak bileterki, skanery, bilety, piloty, czytniki kart, klawiatury, a także fizycznego, lokalnego nadzoru nad obiektem przez pracownika – portiera. Z tego powodu system PARKautomatik nadaje się do zastosowania nawet w wąskich przejazdach, gdzie niemożliwe jest wybudowanie tradycyjnej wysepki na potrzeby bileterki i skanera

DANE W CHMURZE

Drugim istotnym aspektem Systemu Parkingowego PARKautomatik jest jego rozwiązanie chmurowe. Oznacza to, że po zalogowaniu się poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego urządzenia podłączonego do sieci, takiego jak komputer, tablet czy smartfon, użytkownik ma możliwość zarządzania parkingiem w czasie rzeczywistym. Jest to możliwe z każdego miejsca na świecie, bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania na danym urządzeniu. Wszystkie funkcje zarządzające są dostępne zdalnie.

CAŁKOWITA KONTROLA

System nie tylko pozwala na podstawowe sterowanie bramą lub szlabanem z funkcją naliczania opłat, ale również umożliwia tworzenie harmonogramów dostępu, list grup użytkowników, scenariuszy zależności wjazdów, blokad wjazdów oraz ustalanie limitów ilości pojazdów.

PRZYKŁAD DZIAŁANIA SYSTEMU PARKAUTOMATIK

 1. Osoba kierująca pojazdem, chcąc wjechać na parking musi podjechać pod szlaban wjazdowy.
 2. Następnie kamera skanuje tablice rejestracyjne samochodu.
 3. System umożliwia wjazd jeżeli na parkingu jest wolne miejsce oraz numer rejestracyjny pojazdu nie jest na liście pojazdów zablokowanych. (pętla indukcyjna pod powierzchnią rejestruje czas wjazdu).
 4. Po zakończeniu parkowaniu, wyjazd następuje podobnie z dodatkiem dokonania płatności w kasie automatycznej lub ręcznej. Wyjazd bez opłat jest możliwy, jeśli ustawiony jest czas darmowego postoju i suma postojów danego dnia nie przekroczy limitu darmowego czasu.

Takie działanie systemu eliminuje nieuczciwych kierowców, którzy wyjeżdżają z parkingu tuż przed końcem darmowego okresu parkowania, aby ponownie wjechać. Taka funkcjonalność jest dostępna tylko w systemie PARKautomatik, ponieważ tradycyjne systemy z biletami nie posiadają technicznej możliwości jej realizacji.

FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU PARKINGOWEGO PARKAUTOMATIK

 • Sterowanie bramami i szlabanami parkingowymi
 • Brak konieczności używania bileterki i skanera.
 • Nieograniczona liczba użytkowników abonamentowych i administratorów.
 • Możliwość połączenia modułu PARKautomatik z różnymi napędami i automatyką.
 • Komunikacja poprzez tradycyjny Ethernet.
 • Zdalna kontrola przez przeglądarkę internetową.
 • Automatyczne wysyłanie wiadomości email do użytkowników.
 • Szybka automatyzacja wjazdu do ruchliwych miejsc i miejsc z zakazem zatrzymywania się.
 • Możliwość nadawania czasowych uprawnień użytkownikom.
 • Możliwość ustawiania harmonogramów otwarć.
 • System w chmurze z nieograniczonym dostępem dla administratorów.
 • Nieograniczona pamięć zdarzeń systemowych.
 • Pamięć zdarzeń i statystyki dostępne online.

PRZYKŁADOWE MIEJSCA ZASTOSOWANIA SYSTEMU PARKAUTOMATIK

 • Hotele
 • Przychodnie
 • Osiedla mieszkaniowe
 • Ogródki działkowe
 • Centra logistyczne (system bez kasy automatycznej)

PRZYKŁADOWY PANEL ADMINISTRATORA SYSTEMU PARKAUTOMATIK

SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB DZIAŁANIA SYSTEMU PARKAUTOMATIK

(na przykładzie wjazdu na parking płatny z automatycznym szlabanem wjazdowym)

Kierowca pojazdu chcący wjechać na teren parkingu „1”,  powinien podjechać pod szlaban od zewnątrz, a system parkingowy PARKautomatik automatycznie po zeskanowaniu tablicy rejestracyjnej i weryfikacji ewentualnej blokady wjazdu dla tego pojazdu otworzy szlaban na wjeździe, W tym samym czasie zarejestruje w systemie wszystkie dane tego zdarzenia.

Przy wyjeździe system parkingowy PARKautomatik skanuje tablicę rejestracyjną na wyjeździe i porównuje otrzymane informacje z danymi zapisanymi w panelu administratora tego parkingu. Sprawdza kryteria dostępu (między innymi daty, dni tygodnia, ilość godzin, ilości otwarć, limit czasu pobytu, wniesioną opłatę) i w przypadku zgodności danych, system generuje procedurę otwarcia przejazdu.

W przypadku, gdy system parkingowy PARKautomatik stwierdzi brak uprawnień do wyjazdu z terenu zamkniętego, kierowca otrzymuje automatyczną informację tekstową na wyświetlaczu, świetlną i/lub dźwiękową o braku uprawnień (w zależności od opcjonalnego wyposażenia systemu), a w historii zdarzeń systemu parkingowego PARKautomatik zostanie zapisane takie wydarzenie wraz z datą, godziną i numerem rejestracyjnym osoby próbującej wydostać się z terenu parkingu bez rozliczenia opłat za jego korzystanie.

Dla upłynnienia ruchu by na wyjeździe nie pojawiały się zatory  zaleca się umieszczenie na parkingu tablic informacyjnych z tekstem:
„Przed wyjazdem z parkingu sprawdź w kasie automatycznej (lub recepcji) status płatności”

<< wróć do katalogu
Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner