037 ORBIS MERCURE GDYNIA CENTRUM

ORBIS MERCURE GDYNIA CENTRUM

Termin realizacji: 09/2015r
System FAAC HUB PARQUBE

System parkingowy Hotelu Gdynia Centrum składa się z 2 oddzielnie pracujących parkingów: głównego – przed głównym wejściem do hotelu oraz tylnego. 

Obydwa parkingi obsługują klientów jednorazowych i abonamentowych. 

Obydwa parkingi są wyposażone w kasę automatyczną wraz z płatnościami kartami bankowymi.

Zamontowane urządzenia:

  1. Parking Główny – Terminal wjazdowy FAAC PARQUBE – BILETERKA + szlaban FAAC 620 TT
  2. Parking Główny – Terminal wyjazdowy FAAC PARQUBE – CZYTNIK + szlaban FAAC 620 TT
  3. Parking Główny – Kasa automatyczna PARQUBE
  4. Parking Tylny – Terminal wjazdowy FAAC PARQUBE – BILETERKA + szlaban FAAC 620 TT
  5. Parking Tylny – Terminal wyjazdowy FAAC PARQUBE – CZYTNIK + szlaban FAAC 620 TT
  6. Parking Tylny – Kasa automatyczna PARQUBE
  7. Serwer wraz z kasą manualną