012 TORUS HOTEL ARKON Gdańsk

System Parkingowy PARKLITE firmy FAAC obsługuje parking podziemny Hotelu ARKON w Gdańsku. System ten składa się z:

automatu biletowego PARKLITE zarządzającego szlabanem FAAC 620 wjazdowym i czytnika biletów zarządzającego szlabanem FAAC 620 wyjazdowym.

Szlabany wjazd i wyjazd są dodatkowo zabezpieczone kolczatkami mechanicznymi.

Oba terminale połączone są z serwerem zarządzającym. Rozliczenie za parking odbywa się w recepcji hotelu. Serwer pełni funkcje kasy manualnej.

Dodatkowo system wyposażony jest w tablicę informującą czy parking jest wolny czy zajęty.