007 MTG GDAŃSK

System Parkingowy PARKLITE firmy FAAC na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich obsługuje dwa parkingi:

  • parking główny i parking VIP.

Parking główny :

  • automatu biletowego PARKLITE,
  • czytnika wyjazdowego biletów PARKLITE,
  • dwóch szlabanów FAAC 620 /wjazd i wyjazd/
  • kasy automatycznej PARKLITE .
  • serwera zarządzającego

Parking rozliczany jest za pośrednictwem kasy automatycznej lub serwera zarządzającego , który pełni również rolę kasy manualnej.

Parking VIP obsługiwany jest przez  dwa szlabany FAAC 620 pełniące funkcję zabezpieczenia wjazdu i wyjazdu. Szlabany te zarządzane są przez czytniki kontroli dostępu zamontowane na obudowach szlabanów.